Wręczono wyróżnienia: Wolontariusz 2023

 fot. ZPiT Śląsk fot. ZPiT Śląsk
Uroczysta Gala konkurs „Śląskie Orły Wolontariatu-Wolontariusz Roku 2023”

Nabór kandydatur do Konkursu „Śląskie Orły Wolontariatu-Wolontariusz Roku 2023” trwał od 1 do 31 października 2023 r. Celem konkursu było docenienie wolontariuszy i organizacji pozarządowych oraz promowanie ich działalności i różnorodności wolontariatu, jak również szerzenie samej idei wolontariatu.

W tegorocznej edycji konkursu złożono 38 zgłoszeń. 12 dotyczyło kategorii „dla organizacji”, a 26 kategorii indywidualnej. 20 listopada odbyło się posiedzenie Kapituły Konkursu „Śląskie Orły Wolontariatu-Wolontariusz Roku 2023”, która wyłoniła kandydatów na laureatów. Zarząd Województwa Śląskiego w drodze uchwały przyznał następujące nagrody:

w kategorii Wolontariusz Organizacja Pozarządowa:

 • I miejsce: Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży „Dom Aniołów Stróżów” z Katowic,
 • II miejsce: Fundacja „Piastun - Wyrównywanie Szans” z Zabrza,
 • III miejsce: Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych „Nasze Mysłowice” z Mysłowic.

w kategorii Wolontariusz Indywidualny:

 • I miejsce: Elżbieta Markowska, zgłoszona przez Stowarzyszenie Częstochowskie Amazonki z Częstochowy,
 • II miejsce: Dominika Kasińska, zgłoszona przez Stowarzyszenie Rodzin i Przyjaciół Osób z Zespołem Downa „Wielkie Serce” z Bielska-Białej.
 • III miejsce: Teodozja Kumor – Ormianin, zgłoszona przez Pełnomocnika Prezydenta Będzina ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi.

Przyznano również wyróżnienie w kategorii Wolontariusz Indywidualny. Otrzymała je Patrycja Szczurowska.

Uroczysta Gala zwieńczająca Konkurs „Śląskie Orły Wolontariatu-Wolontariusz Roku 2023” odbyła się w Zespole Pałacowo-Parkowym w Koszęcinie.


Mając na względzie wniesiony trud,
ogrom pracy wykonywanej codziennie na rzecz spraw społecznych oraz zaangażowanie

w MIĘDZYNARODOWYM DNIU WOLONTARIUSZA

serdeczne życzenia satysfakcji,
którą daje niesienie pomocy, radości codziennej oraz siły niosącej nadzieję

wszystkim Wolontariuszom, organizacjom pozarządowym i osobom zaangażowanym społecznie

życzy

Marszałek Jakub Chełstowski
wraz z Zarządem Województwa Śląskiego

Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
 • Escape: zamyka galerie.
 • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
 • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
 • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
 • Escape: closes the galleries.
 • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
 • Left arrow: previous slaid.
 • Right arrow: next slaid.
 fot. ZPiT Śląsk fot. ZPiT Śląsk fot. ZPiT Śląsk fot. ZPiT Śląsk fot. ZPiT Śląsk fot. ZPiT Śląsk fot. ZPiT Śląsk fot. ZPiT Śląsk fot. ZPiT Śląsk fot. ZPiT Śląsk fot. ZPiT Śląsk fot. ZPiT Śląsk