Wsparcie dla liderów społecznych

graf. mat. organizatora graf. mat. organizatora
Ruszyły zapisy na bezpłatne szkolenie "Fundraiserzy - liderzy NGO"

Szkolenie skierowane jest do osób, które chcą poznać zasady fundraisingu i zbierać środki na konkretne zadanie. Celem szkolenia jest podniesienie kompetencji liderów organizacji obywatelskich przez udzielenie im bezpłatnego wsparcia doradczo-szkoleniowego w zakresie pozyskiwania funduszy. Sesje szkoleniowe odbędą się w Warszawie, a uczestnikami szkoleń będą dwuosobowe reprezentacje organizacji lub inicjatyw lokalnych.

Grupa szkoleniowa będzie składać się z 24 osób, które mają potencjał i chcą poszerzać swoją wiedzę z zakresu fundraisingu.

Kryterium uczestnictwa w szkoleniu jest udział w konkursie na najlepszy plan wdrożenia wiedzy fundraisingowej. Plany będą oceniane pod kątem wykonalności, wpływu na rozwój społeczności lokalnej, zaangażowanie wolontariatu i budowania partnerstw z biznesem i samorządem. Plan należy przesłać do siedmiu dni po rejestracji uczestnictwa.

Rekrutacja na szkolenie trwa do 14 września 2020 roku.

Szczegółowe informacje wraz z ankietą zgłoszeniową znajdują się na stronie: fio.fundraising.org.pl

Projekt jest finansowany przez Narodowy Instytut Wolności - Centrum Społeczeństwa Obywatelskiego, ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014-2020.