Zadania publiczne w praktyce

 Szkolenie "Realizacja zadania publicznego". fot. Tomasz Żak / UMWS Szkolenie "Realizacja zadania publicznego". fot. Tomasz Żak / UMWS
W Urzędzie Marszałkowskim Województwa Śląskiego odbyło się pierwsze ze szkoleń dotyczących realizacji zadania publicznego

Z uczestnikami szkolenia spotkał się członek Zarządu Województwa Śląskiego, Grzegorz Boski.

„Dbamy o współpracę z przedstawicielami organizacji pozarządowych, dlatego cieszę się, że tego typu szkolenia są organizowane. W obszarach, w których służba publiczna nie zawsze sobie radzi, trzeci sektor skutecznie wypełnia te zadania, ale aby to było skuteczne niezbędne jest odpowiednie finansowanie, realizacja i rozliczanie tych działań” – podkreślał Grzegorz Boski, członek Zarządu Województwa Śląskiego.

W trakcie spotkania dyskutowano m.in. o tym jak realizować i rozliczyć zlecone zadanie publiczne, jak sporządzić sprawozdanie z realizacji zadania oraz o dostępności w realizacji zadań publicznych. W szkoleniu uczestniczyło blisko 70 przedstawicieli organizacji pozarządowych z terenu województwa śląskiego.

Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
 • Escape: zamyka galerie.
 • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
 • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
 • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
 • Escape: closes the galleries.
 • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
 • Left arrow: previous slaid.
 • Right arrow: next slaid.
 Szkolenie "Realizacja zadania publicznego". fot. Tomasz Żak / UMWS Szkolenie "Realizacja zadania publicznego". fot. Tomasz Żak / UMWS Szkolenie "Realizacja zadania publicznego". fot. Tomasz Żak / UMWS Szkolenie "Realizacja zadania publicznego". fot. Tomasz Żak / UMWS Szkolenie "Realizacja zadania publicznego". fot. Tomasz Żak / UMWS Szkolenie "Realizacja zadania publicznego". fot. Tomasz Żak / UMWS Szkolenie "Realizacja zadania publicznego". fot. Tomasz Żak / UMWS Szkolenie "Realizacja zadania publicznego". fot. Tomasz Żak / UMWS Szkolenie "Realizacja zadania publicznego". fot. Tomasz Żak / UMWS Szkolenie "Realizacja zadania publicznego". fot. Tomasz Żak / UMWS Szkolenie "Realizacja zadania publicznego". fot. Tomasz Żak / UMWS Szkolenie "Realizacja zadania publicznego". fot. Tomasz Żak / UMWS Szkolenie "Realizacja zadania publicznego". fot. Tomasz Żak / UMWS