Zakończyła się druga kadencja Rady Działalności Pożytku Publicznego

 fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS
Podsumowano trzy lata pracy

Podsumowano drugą kadencję Rady Działalności Pożytku Publicznego Województwa Śląskiego. Rada jest organem opiniodawczo-doradczym marszałka województwa w sprawach funkcjonowania organizacji pozarządowych.

Do zadań Rady należy w szczególności wyrażanie opinii w sprawach dotyczących funkcjonowania organizacji pozarządowych, przekazywanie opinii o projektach uchwał i aktów prawa miejscowego dotyczących sfery zadań publicznych, opiniowanie spraw dotyczących zadań publicznych oraz rekomendowanych standardów realizacji zadań publicznych, analizowanie projektów strategii rozwoju województwa oraz organizowanie wyborów przedstawicieli organizacji pozarządowych do składu komitetu monitorującego.

- To były bardzo aktywne trzy lata pracy. Udało się zrealizować wiele zadań. Jednym z najbardziej wymiernych przykładów jest działalność Sejmiku Osób Niepełnosprawnych – podkreśliła Beata Białowąs, członek zarządu województwa.

Skład RDPP drugiej kadencji tworzyli: Maciej Bartków, radne Sejmiku: Alina Nowak, Urszula Koszutska, Ewa Żak; przedstawiciele marszałka: Danuta Sobczyk, Anita Skapczyk, Janusz Freitag oraz siedmiu przedstawicieli organizacji pozarządowych: Krystyna Cuber, Sławomir Dębski. Magdalena Domańska-Rosin, Norbert Kępiński, Marcin Paś, Wiesława Rak i Beata Twardowska

Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
 • Escape: zamyka galerie.
 • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
 • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
 • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
 • Escape: closes the galleries.
 • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
 • Left arrow: previous slaid.
 • Right arrow: next slaid.
 fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS

Linki do stron zewnętrznych
Więcej o Radzie Działalności Pożytku Publicznego Województwa Śląskiego