Zmiana w Radzie Działalności Pożytku Publicznego

Danuta Sobczyk nową przewodniczącą rady

Podczas dzisiejszego posiedzenia Rady Działalności Pożytku Publicznego Województwa Śląskiego wybrano nową przewodniczącą tego gremium. Została nią Danuta Sobczyk – przedstawicielka Marszałka Województwa Śląskiego w Radzie Działalności Pożytku Publicznego.

Zastąpiła on dotychczasową szefową rady Agnieszkę Bożek, która 5 czerwca br. zrezygnowała z członkostwa i przewodniczenia radzie w związku z objęciem funkcji prezesa Parku Śląskiego. Dziękując marszałkowi za współpracę, dotychczasowa przewodnicząca podkreśliła, że praca w radzie była dla niej zarówno wyzwaniem, jak i szansą na budowanie strategii rozwoju województwa śląskiego oraz pozwoliła zgłębić temat realizacji zadań publicznych i funkcjonowania organizacji pozarządowych.

Danuta Sobczyk jest pełnomocnikiem Marszałka do spraw współpracy z administracją publiczną. Jest wiceprezesem organizacji pozarządowej, posiada doświadczenie w pracy w administracji samorządowej.

W czasie posiedzenia odchodząca przewodnicząca przedstawiła sprawozdanie ze swojej kadencji.