Zostaw 1% podatku w regionie

 graf. BP Paulina Kot graf. BP Paulina Kot

Organizacje pożytku publicznego z Województwa Śląskiego czekają na Twoje wsparcie.

Rozpoczął się czas rozliczeń przed fiskusem. Warto przekazać 1% podatku dochodowego na rzecz organizacji pożytku publicznego. Marszałek Województwa apeluje, by nasze wsparcie otrzymały organizacje z województwa śląskiego.

Z danych Ministerstwa Finansów wynika, że w 2017 roku podatnicy na rzecz organizacji pozarządowych w województwie śląskim przekazali aż 81 mln zł.

Przekazywana kwota jest z roku na rok coraz wyższa. Za 2016 r. Polacy przekazali aż 660 188 590,89 zł, czyli o około 6% więcej niż za 2015 r. Najwięcej wpływów otrzymało woj. mazowieckie, bo aż 22,63% całej kwoty. Na drugim miejscu jest województwo śląskie – z wynikiem 12,31%. Podium zamyka województwo wielkopolskie z 9,3-procentowym udziałem w strukturze otrzymanej kwoty.

„Ta ogromna suma pokazuje, jak zmienia się świadomość niesienia pomocy. Jesteśmy jako społeczeństwo coraz bardziej świadomi, że nasze wsparcie i zaangażowanie ma sens i wpływa na poprawę sytuacji tych, którzy pomocy potrzebują” – powiedział marszałek Wojciech Saługa.

Jednocześnie Wojciech Saługa apeluje o przekazanie 1% podatku dochodowego na rzecz organizacji pożytku publicznego z województwa śląskiego.

„Każdy z nas spotkał się z działalnością sektora pozarządowego, zarówno od wielkich organizacji aż po te najmniejsze, ograniczone do gmin czy też dzielnic. Wielu z Was dawało datki na różne cele w zbiórkach publicznych, uczestniczyło w wydarzeniach organizowanych przez ten sektor, ma znajomych społeczników. Wielu z nas działa na rzecz dobra wspólnego. Warto, zasiadając do wypełnienia formularzy podatkowych, zastanowić się, kogo wesprzeć. Dla organizacji pozarządowych liczy się każda złotówka” – czytamy w apelu.

Podatnicy dokonujący rozliczenia (wg stanu na 15 września 2017 r. z danych Ministerstwa Finansów):

  • na formularzach PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-40A – przekazali 632,8 mln zł należnego podatku dochodowego obliczonego przy zastosowaniu skali podatkowej oraz według 19% stawki podatku od dochodów z pozarolniczej działalności gospodarczej lub działów specjalnych produkcji rolnej,
  • na formularzu PIT-38 – przekazali 9,5 mln zł należnego podatku dochodowego,
  • na formularzach PIT-28 i PIT-39 – 17,9 mln zł należnego podatku dochodowego.

Wśród 30 organizacji, które otrzymały najwyższe kwoty, znalazły się m.in. Fundacja Dzieciom „Zdążyć z Pomocą” (148 935 303,55 zł), Fundacja Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „Słoneczko”, Avalon – Bezpośrednia Pomoc Niepełnosprawnym (27 813 744,78 zł), Fundacja „Rosa”, Fundacja Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy (7 386 754,15 zł), Fundacja Sedeka, Fundacja Dzieciom „Pomagaj”, Fundacja Anny Dymnej Mimo Wszystko czy Stowarzyszenie „SOS Wioski Dziecięce w Polsce”. Na piątym miejscu znalazła się Fundacja Studencka „Młodzi Młodym” z Częstochowy z kwotą 7 685 465,02 zł. Na liście zebranych jest 8238 organizacji pożytku publicznego, a 93 z nich otrzymało ponad 1 mln złotych.

Procedura przekazania 1% na rzecz OPP wciąż jest niezmienna. Wystarczy w rubryce na końcu deklaracji wpisać nazwę organizacji i jej numer KRS oraz kwotę, która stanowi 1% podatku. Decyzje taką podejmujemy w momencie wypełniania deklaracji PIT, którą złożyć musimy do 30 kwietnia br.


Apel Marszałka Województwa Śląskiego:

Serdecznie zachęcam do przekazania 1% podatku dochodowego za 2017 rok na rzecz organizacji pożytku publicznego z województwa śląskiego.

Jest to dobra okazja, aby wesprzeć wszystkich ludzi dobrej woli, którzy organizują się, aby rozwijać swoje zainteresowania oraz działać na rzecz dobra wspólnego. To tętniąca życiem tkanka naszego społeczeństwa. Organizacje pożytku publicznego są bardzo zróżnicowane, jeżeli chodzi o ich cele, wielkość i sposoby działania. Posiadają jedna wspólną cechę – potrafią dobrze rozpoznać problemy wokół nas i działać na rzecz ich rozwiązania.

Każdy z nas spotkał się z działalnością sektora pozarządowego, zarówno od wielkich organizacji aż po te najmniejsze, ograniczone do gmin czy też dzielnic. Wielu z Was dawało datki na różne cele w zbiórkach publicznych, uczestniczyło w wydarzeniach organizowanych przez ten sektor, ma znajomych społeczników. Wielu z nas działa na rzecz dobra wspólnego. Warto, zasiadając do wypełnienia formularzy podatkowych, zastanowić się, kogo wesprzeć. Dla organizacji pozarządowych liczy się każda złotówka.

Odpisanie 1% podatku dochodowego jest proste. To nasz gest w stronę ludzi dobrej woli. Zachęcam, aby te pieniądze przekazać na rzecz organizacji działających w województwie śląskim. To dobry wybór, gdy wsparcie trafi do organizacji działających blisko nas.

Wojciech Saługa
Marszałek Województwa Śląskiego

 

Załączniki
Plakat akcji (do druku) [PDF 491,0kB]