Wiadomości

2019-11-27 11:10

Program współpracy z NGO na 2020 rok

Każdego roku Sejmik Województwa Śląskiego uchwala Program współpracy Samorządu Województwa z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.


2019-09-02 13:10

Równać Szanse 2019 - nabór wniosków do Regionalnego Konkursu Grantowego

Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży ogłosiła Regionalny Konkurs Grantowy w ramach Programu Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności „Równać Szanse 2019”.


2019-06-27 12:00

Spotkanie warsztatowe dla członków Rady Działalności Pożytku Publicznego

26 czerwca 2019 roku w Bibliotece Śląskiej odbyło się spotkanie warsztatowe Rady Działalności Pożytku Publicznego Województwa Śląskiego, dotyczące „Zasad tworzenia programów współpracy z organizacjami pozarządowymi”.