Wiadomości

Konferencja: Cyfrowe umiejętności - globalne możliwości

Śląskie Centrum Społeczeństwa Informacyjnego organizuje konferencję skierowaną przede wszystkim do osób zajmujących się edukacją informatyczną na terenach wiejskich, osób realizujących projekty edukacyjne lub posiadających wiedzę na temat barier w wykorzystywaniu Internetu w życiu codziennym przez ludzi z tych obszarów.