Internetowy tłumacz języka migowego

Urząd Miejski w Zabrzu pierwszy w Polsce udostępnił tego typu usługę

Urząd Miejski w Zabrzu pierwszy w Polsce udostępnił specjalnego tłumacza, który pomaga osobom głuchoniemym. Usługa ta wspomaga pracującego tam od siedmiu lat tłumacza języka migowego.

W celu zagwarantowania osobom niesłyszącym i słabo słyszącym możliwości swobodnej komunikacji z pracownikami odpowiedzialnymi za obsługę klienta, urzędnicy wdrożyli nowoczesny system tłumacza migowego. Polega on na tłumaczeniu na żywo rozmowy z osobą głuchą za pośrednictwem tłumacza dostępnego przez Internet. Połączenie następuje automatycznie za pomocą naciśnięcia jednego przycisku na dedykowanym urządzeniu do wideokonferencji.

Więcej informacji: Helena Breczko Pełnomocnik Prezydenta Zabrza ds. Osób Niepełnosprawnych - telefon 032 373 34 67

Zachęcam Samorządy Miast i Gmin do wprowadzania usługi tłumacza migowego do swoich miejskich instytucji .

Joanna Stępień
Pełnomocnik Marszałka ds. Organizacji Pozarządowych i Równych Szans