Konferencja: Cyfrowe umiejętności - globalne możliwości

Śląskie Centrum Społeczeństwa Informacyjnego organizuje konferencję skierowaną przede wszystkim do osób zajmujących się edukacją informatyczną na terenach wiejskich, osób realizujących projekty edukacyjne lub posiadających wiedzę na temat barier w wykorzystywaniu Internetu w życiu codziennym przez ludzi z tych obszarów.

W spotkaniu uczestniczyć mogą także wszystkie inne osoby zainteresowane wymienioną tematyką lub samą edukacją osób dorosłych.

Podczas dyskusji będziemy chcieli się zastanowić dlaczego niektóre osoby, które posiadają w domu komputer z dostępem do Internetu nie wykorzystują możliwości jakie daje sieć. W codziennym życiu można korzystać przecież z Internetu jako źródła do informacji czy rozrywki, można wykorzystywać go do kontaktu z rodziną mieszkającą w innych zakątkach świata, a nawet używać bankowości lub administracji elektronicznej. Zastanowimy się również jak kształcić osoby niekorzystające z Internetu.

W efekcie po konferencji stworzony zostanie scenariusz szkolenia, który będzie mógł być wykorzystywany do podnoszenie kompetencji w obsłudze komputera osób na terenach wiejskich (choć nie tylko) i który wraz z podręcznikiem szkoleniowym zostanie bezpłatnie przekazany uczestnikom. Materiały te będzie można wykorzystać podczas tworzenia projektów szkoleniowych.

Konferencja "Cyfrowe umiejętności - globalne możliwości" Program dla poprawy e-kompetencji mieszkańców obszarów wiejskich.

Udział w konferencji jest bezpłatny a samo spotkanie będzie prowadzone innowacyjną metodą open space, która wykorzystuje potencjał wszystkich uczestników.

  • Data : 11 października 2011 r.
  • Miejsce: Katowice, ul. Jordana 18 (obiekt wydziału Teologiczny UŚ), sala 402
  • Godzina: 9:00 - 15:00

Aby wziąć udział w konferencji należy zarejestrować się na stronie ŚCSI Liczba miejsc ograniczona!

Open Space Technology jest procesem samoorganizacji grupy - sami uczestnicy tworzą program i jego zawartość dopiero w trakcie trwania konferencji. Dzięki temu oraz określonym zasadom OST umożliwia maksymalne zaangażowanie wszystkich zainteresowanych tematem uczestników.

Cztery zasady otwartej przestrzeni:

  • Na spotkanie przychodzą zawsze właściwe osoby. Pasja jest ważniejsza niż miejsce zajmowane w organizacyjnej hierarchii.
  • Nie ma niewłaściwej pory na rozpoczęcie gry. Kreatywność i zaangażowanie nie działają jak mechanizm w zegarku.
  • Wszystko dzieje się z jakiegoś powodu. Zatrzymywanie się na wydarzeniach z przeszłości i narzekanie na utracone możliwości to strata czasu.
  • Koniec to koniec. Kiedy rozmowa się zakończy, przejdź do kolejnego punktu programu.

Konferencja realizowana jest w ramach: Strategii Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego Województwa Śląskiego do roku 2015
Pole strategiczne: Kapitał Ludzki
Przedsięwzięcie: Regionalny program promocji społeczeństwa informacyjnego

Załączniki
Zaproszenie [PDF 478,0B]