Jak wspomagać III sektor?

Otwarte konsultacje społeczne nad projektem Programu współpracy Województwa Śląskiego z organizacjami pozarządowymi na rok 2012.

Od 21 października do 4 listopada do godz. 9:00 organizacje i instytucje takie jak stowarzyszenia, fundacje, urzędy administracji publicznej, środowiska opiniotwórcze, gospodarcze, naukowe mogą zgłaszać swoje uwagi do projektu Programu współpracy z sektorem NGO.

Program definiuje zasady współpracy z sektorem pozarządowym oraz określa najważniejsze obszary wspólnych działań, które mogą być realizowane w przyszłym roku.

Projekt programu zamieszczono na stronie Województwa Śląskiego: www.slaskie.pl/ngo

Osobą odpowiedzialną za przeprowadzenie konsultacji jest Joanna Stępień - Pełnomocnik Marszałka ds. Organizacji Pozarządowych i Równych Szans.

Uwagi będą przyjmowane do 4 listopada do godz. 9:00 za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem j.stepien@slaskie.pl