Przedstawiciele NGO w komisji konkursowej dot. promocji i ochrony zdrowia

Organizacje pozarządowe mogą współdecydować o wynikach konkursu na projekty edukacji zdrowotnej w zakresie profilaktyki i leczenia cukrzycy.

Ogłoszono nabór dla organizacji pozarządowych do uczestnictwa w pracach komisji konkursowej opiniującej oferty złożone w ramach konkursu „Cukrzyca - edukacja zdrowotna w zakresie profilaktyki i leczenia zaburzeń metabolicznych ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży z terenu województwa śląskiego".

Konkurs skierowany jest m.in. do przedstawicieli organizacji pozarządowych.

W skład komisji powołane zostaną dwie osoby reprezentujące NGO. Ich zadaniem będzie opiniowanie ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na zadania publiczne Województwa Śląskiego w dziedzinie promocji i ochrony zdrowia w 2012 roku.

Wszelkich informacji udzielają pracownicy Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego pod numerem telefonu: (32) 77 40 961.

Zgłoszenia przesłać należy na adres: Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego, 40-037 Katowice, ul. Ligonia 46 lub złożyć osobiście w Kancelarii Ogólnej Urzędu (pokój nr 164) w terminie do 12 marca 2012 roku.

Linki do stron zewnętrznych
Ogłoszenie