Dzien Godności Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną

Przypadający w maju Europejski Dzień Walki z Dyskryminacją Osób Niepełnosprawnych, a w Polsce Dzień Godności Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną to okazje do rozmów na temat niepełnosprawności

Zupełnie zapominamy i odsuwamy od siebie myśl o tym jak kruche jest ludzie zycie i ze to w każdej chwili nieszczęśliwy wypadek czy choroba może doprowadzić do tego, że staniemy się osobami niepełnosprawnymi. Dlatego tak ważne jest uświadamianie i uwrażliwianie społeczeństwa. I to, jako osoby pełnosprawne, wrażliwe i empatyczne musimy robić, by zwrócić uwagę na wszelkiego rodzaju bariery od edukacyjnych, prawnych po kulturalne i zawodowe czy komunikacyjne i te najważniejsze - mentalne. Odtrącenie przez drugiego człowieka , sprawnego człowieka, który z niechęcią patrzy na niepełnosprawnych jest najtrudniejszym doświadczeniem. Bariery, jak każde bariery napotykane w zyciu - te w sposób szczególny uniemożliwiają prowadzenie normalnego życia. Na cale szczęście coraz częściej i wyraźniej mówi się o różnych dysfunkcjach i zaburzeniach - a to przekłada się na lepsze postrzeganie osób niepełnosprawnych. "Bo przecież godność jest właściwa każdemu człowiekowi i jest jedyną konstytucyjną wartością, która nie może być ograniczona" - powiedziała Joanna Stępień, Pełnomocnik Marszałka ds. Organizacji Pozarządowych i Równych Szans.

Centralne obchody Dnia Godności Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną odbywają się w Warszawie, ale praktycznie każde miasto w kraju organizuje wydarzenia poświęcone tej tematyce. Wiele organizacji i instytucji skupiło się na realizacji tej idei - „nasza godność - twoja godność „. Dni Godności to doskonała okazja do mówienia o niepełnosprawności.