Samorząd Równych Szans

Zachęcamy i zapraszamy samorządy wszystkich szczebli z terenu Województwa Śląskiego do udziału w konkursie "Samorząd Równych Szans" organizowanym przez Fundację Instytut Rozwoju Regionalnego.

Celem konkursu, który w tym roku odbędzie się już po raz czwarty, jest promowanie aktywności osób niepełnosprawnych w różnych dziedzinach życia poprzez wsparcie samorządów w zakresie prowadzenia polityki na ich rzecz i promowanie najlepszych praktyk. W konkursie mogą wziąć udział wszystkie samorządy, które zrealizowały lub realizują projekty przyczyniające się do zwiększenia udziału osób niepełnosprawnych w życiu lokalnych społeczności.


Regulamin konkursu i karta zgłoszeniowa dostępne są na stronie Organizatora www.firr.org.pl (znajdują się pod zakładką: Pliki do pobrania dla samorządów z innych województw). Ostateczny termin składania wniosków upływa 6 lipca 2012 r. - w przypadku osobistego składania wniosków o godzinie 17:00. W przypadku przesłania wniosku drogą elektroniczną, drogą pocztową lub przesyłką kurierską wiążąca będzie data nadania przesyłki. Zgłoszenia należy dostarczyć osobiście lub przesyłać, z dopiskiem „Samorząd Równych Szans 2012/ Śląski Samorząd Równych Szans", na adres: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego, ul. Wybickiego 3A, 31-261 Kraków, lub pocztą elektroniczną na adres e-mail: srs@firr.org.pl

Wyrażamy nadzieję, że idea konkursu i możliwości edukacyjne i promocyjne, jakie on niesie, zyskają Państwa zainteresowanie, co przełoży się na dużą liczbę zgłoszeń śląskich samorządów.