Program na rzecz wsparcia osób z niepełnosprawnością

W związku z zainicjowaniem przez Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego procedury programowania założeń dla planowanego w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego wsparcia w perspektywie 2014-2020, powstała idea wypracowania Programu na rzecz wsparcia osób z niepełnosprawnością.

Poniżej dostępna jest krótka prezentacja dotyczącą przedmiotowego projektu. Jednocześnie zwracamy się z prośbą o ewentualne uwagi lub propozycje, które należy przesyłać na adres mstempniak@slaskie.pl w terminie do dnia 14 sierpnia 2012 roku.

Załączniki
Prezentacja dla podmiotów i instytucji działających dla osób niepelnosprawnych [PPT 394,0B]