Mniej barier dla niepełnosprawnych

W Urzędzie Marszałkowskim można się starać o dotacje ze środków PFRON na realizację robót budowlanych w obiektach służących rehabilitacji osób niepełnosprawnych