Oferty wizyt studyjnych

Wizyty studyjne dla pracowników i wolontariuszy instytucji pomocy i integracji społecznej województwa śląskiego w ramach projektu systemowego: „Kształcenie i doradztwo dla kadr pomocy i integracji społecznej województwa śląskiego"

Aktualna oferta wizyt studyjnych:

I) WIZYTA STUDYJNA DO BAŁTOWA (2 dni)

Termin: 1-2 sierpnia 2012

Celem wizyty jest przedstawienie roli ekonomii społecznej w rozwiązywaniu problemów społecznych na przykładzie działalności następujących instytucji:

- Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Gminy Bałtów;

- Centrum Integracji Społecznej w Ostrowcu Świętokrzyskim;

- Spółdzielni Socjalnej „Alternatywy 5";

- Stowarzyszenia LGD „Krzemienny Krąg";

W ramach Wizyty zaplanowano również seminaria dotyczące zagadnień takich jak:

- Ekonomia społeczna szansą rewitalizacji więzi społeczno-gospodarczych;

- Partnerstwa trójsektorowego a ekonomii społecznej;

-Wyzwania współczesnej polityki społecznej.

II) WIZYTA STUDYJNA DO STRZELEC OPOLSKICH (2 dni )

Termin: 16-17 sierpnia 2012

Celem wizyty jest prezentacja dobrych praktyk w zakresie rozwiązywania problemów społecznych w ramach działalności podmiotów ekonomii społecznej i partnerstw lokalnych na przykładzie działalności następujących instytucji:

- CIS Strzelce Opolskie;

- Spółdzielnie socjalne w Strzelcach i Bycznie;

- Stowarzyszenie „Barka"; - Centrum Integracji Społecznej „CIS POL";

- Byczyński Inkubator Gospodarki Społecznej;

- Ośrodek Wsparcia Spółdzielni Socjalnych.

W ramach wizyty zaplanowano również seminaria dotyczące zagadnień partnerstw lokalnych i strategii rozwiązywania problemów społecznych. Organizator zapewnia wyżywienie, nocleg oraz transport z wyznaczonych miejsc.

Zgłoszenia do udziału w wizytach studyjnych są przyjmowane drogą elektroniczną na adres lskupien@rops-katowice.pl lub doradztwo@rops-katowice.pl . W zgłoszeniu należy podać: wybraną wizytę studyjną, imię i nazwisko uczestnika, telefon kontaktowy, miejsce pracy, adres zamieszkania oraz pesel (dane niezbędne do ubezpieczenia).

Zgłoszenia należy przesłać najpóźniej do 2 dni przed terminem realizacji wizyty. O uczestnictwie w wizycie decyduje kolejność zgłoszeń. Szczegółowe informacje pod numerem (032) 730 68 76.