Wstępny harmonogram naborów w ramach funduszy norweskich i EOG na lata 2009-2014

Należy zwrócić uwagę, że w większości programów odbędzie tylko jeden nabór wniosków