WiadomościONZ a NGO

Aktywność organizacji pozarządowych na forum ONZ sięga początków funkcjonowania Organizacji.
Konkurs Ministerstwa Rozwoju Regionalnego

MRR jako Operator Programu „Rozwój miast poprzez wzmocnienie kompetencji jednostek samorządu terytorialnego, dialog społeczny oraz współpracę z przedstawicielami społeczeństwa obywatelskiego" ogłasza nabór wniosków na dofinansowanie projektów. Wnioski moga składac m.in. NGO w partnerstwie z jednostkami samorządu terytorialnego.