Wiadomości

Fundacja Dbam O Zdrowie

W konkursie grantowym fundacja dofinansuje ogólnopolskie lub lokalne projekty, które wspierają działania mające na celu uświadomienie problemu społecznego, jakim są bariery w dostępie do leków oraz w sposób bezpośredni wspierają osoby najbardziej potrzebujące.

Wnioski można składać do dnia 31 stycznia 2013 roku.


Młodzież w działaniu - szkolenie

Program „Młodzież w działaniu" to inicjatywa Unii Europejskiej, która pozwala uzyskać dofinansowanie na realizację projektów młodzieżowych, czyli takich, które tworzone są dla młodzieży, ale i przez samą młodzież


Instytut Spraw Publicznych informuje

Inicjatywa na rzecz przedsiębiorczości społecznej ogłoszona przez unijnego komisarza ds. rynku wewnętrznego i usług Michela Barnier dała dużą szansę na uniezależnienie sektora przedsiębiorczości społecznej od wsparcia finansowego ze środków publicznych, otwierając tym samym możliwości szerszej współpracy z sektorem finansowym