Dostępność w praktyce - szkolenia dla ngo

Spółdzielnia Socjalna Fado na zlecenie Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju organizuje bezpłatne szkolenia z dostępności dla kadr organizacji pozarządowych (pracowników i wolontariuszy) działających na rzecz osób z niepełnosprawnościami z obszaru całego kraju.

Szkolenia będą dotyczyły:

  • audytów dostępności architektonicznej i audytów poprawności dostosowań przestrzeni (obiektów użyteczności publicznej) przeznaczonych dla osób z niepełnosprawnościami,
  • prowadzenia audytów dostępności serwisów internetowych, aplikacji i dokumentów cyfrowych,
  • tworzenia transkrypcji tekstowej nagrań dźwiękowych oraz tworzenia napisów rozszerzonych (w tym „na żywo”) do nagrań i transmisji na żywo zawierających dźwięk i obraz (audio-wideo),
  • tworzenia audiodeskrypcji,
  • przygotowywania i montażu materiałów w polskim języku migowym (PJM),
  • tworzenia tekstów łatwych do czytania i zrozumienia (Easy to Read and Understand ETR).

W szkoleniach mogą brać udział tylko osoby, które przed dniem zgłoszenia nie zajmowały się tworzeniem audiodeskrypcji, transkrypcji, prowadzeniem audytów dostępności lub innymi działaniami służącymi zapewnieniu dostępności produktów i usług, objętymi tematyką tego szkolenia, i chciały zdobyć wiedzę i kompetencje w tym zakresie.

Kontakt: Konrad Galiński, e-mail: szkolenia.ngo@spoldzielniafado.pl, tel.: 668-429-357