Wiadomości

Śląskie jak marzenie!

 grafika
Do 30 listopada czekamy na listy oraz prace plastyczne dzieci i młodzieży – podopiecznych organizacji pozarządowych z województwa śląskiego – w których przedstawią swoje pomysły i propozycje na działania w ramach Programu dla młodych.

Program współpracy z NGO na 2019 rok

Każdego roku Sejmik Województwa Śląskiego uchwala Program współpracy Samorządu Województwa z organizacjami pozarządowymi. Program na 2019 rok został przyjęty na sesji sejmiku 18 października. Wcześniej był on konsultowany z organizacjami i mieszkańcami regionu.Bezpłatne szkolenia dla NGO

Zapraszamy na szkolenie dla organizacji pozarządowych, poświęcone nowej ustawie o imprezach turystycznych i powiązanych usługach, która weszła w życie 1 lipca 2018 r.


Miliony dla NGO

Zarząd Województwa przyjął projekt Programu Współpracy Samorządu Województwa Śląskiego z organizacjami pozarządowymi na rok 2019. Czas na głos organizacji pozarządowych.
Kto to wie: podziel się, żeby pomnożyć

Młodzi ludzie, nauczyciele, pracodawcy, seniorzy spędzający razem czas? Kto to widział? A może raczej: „Kto To Wie”? Pod takim hasłem rusza w Bielsku-Białej międzypokoleniowy projekt, który ma zachęcić do podejmowania inicjatywy lokalnie i zbliżenia różnych grup społecznych, z różnym potencjałem i doświadczeniami