Wiadomości


Nabór kandydatur do Nagrody Ostoi Pokoju im. Matki Ewy

 Nagroda Ostoi Pokoju im. Matki Ewy
W tym roku po raz ósmy zostanie przyznana i wręczona NAGRODA OSTOJA POKOJU imienia Matki Ewy. Samorządy województwa śląskiego i opolskiego, Diecezja Katowicka Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP oraz Gmina Bytom zapraszają do zgłaszania kandydatur, osób lub podmiotów zajmujących się działalnością społeczną, charytatywną na terenie województw śląskiego i opolskiego.

Chcesz otworzyć Zaczytaną bibliotekę?

 Zaczytani
Kochajcie książki. One ułatwią Wam życie, po przyjacielsku pomogą zorientować się w pstrej i burzliwej gmatwaninie myśli, uczuć i zdarzeń. One nauczą Was szanować człowieka i samych siebie, one uskrzydlą rozum i serce uczuciem miłości dla świata, dla człowieka.
Rusza nabór do Rady Działalności Pożytku Publicznego II kadencji

Zarząd Województwa Śląskiego ogłasza nabór kandydatów na członków Rady Działalności Pożytku Publicznego Województwa Śląskiego II kadencji, wskazywanych przez organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, prowadzące działalność na terenie województwa śląskiego.
Dostępność w praktyce - szkolenia dla ngo

Spółdzielnia Socjalna Fado na zlecenie Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju organizuje bezpłatne szkolenia z dostępności dla kadr organizacji pozarządowych (pracowników i wolontariuszy) działających na rzecz osób z niepełnosprawnościami z obszaru całego kraju.