Wiadomości
Program współpracy z NGO na 2020 rok

Każdego roku Sejmik Województwa Śląskiego uchwala Program współpracy Samorządu Województwa z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.


Nabór do programu dotacyjnego „Niepodległa” na 2020 rok

 Program dotacyjny „Niepodległa”
Trwa nabór do konkursu dotacyjnego "Niepodległa", Biuro Programu rozpoczęło przyjmowanie wniosków na dofinansowanie wydarzeń w 2020 roku, które nawiązują do setnej rocznicy odzyskania niepodległości i odbudowy polskiej państwowości, w których istotną rolę odgrywa pamięć regionalna związana z różnymi drogami poszczególnych dzielnic kraju prowadzącymi do niepodległości.
Nabór kandydatur do Nagrody Ostoi Pokoju im. Matki Ewy

 Nagroda Ostoi Pokoju im. Matki Ewy
W tym roku po raz ósmy zostanie przyznana i wręczona NAGRODA OSTOJA POKOJU imienia Matki Ewy. Samorządy województwa śląskiego i opolskiego, Diecezja Katowicka Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP oraz Gmina Bytom zapraszają do zgłaszania kandydatur, osób lub podmiotów zajmujących się działalnością społeczną, charytatywną na terenie województw śląskiego i opolskiego.