Dotacje - stwórz własny projekt

 fot. mat. organizatora fot. mat. organizatora
Za nami drugie z cyklu szkoleń dla NGO

W Muzeum Historycznym w Bielsku-Białej „Zamek Książąt Sułkowskich” odbyło się kolejne spotkanie z cyklu szkoleń dla przedstawicieli organizacji pozarządowych. Jego temat to: „Dotacje – dostępne źródła, sposoby aplikacji i rozliczania. Dotacje - stwórz własny projekt”. W imieniu Marszałka Jakuba Chełstowskiego uczestników przywitała Aneta Legierska - pełnomocnik marszałka do spraw subregionu południowego.

Kolejne szkolenie, na ten sam temat, zaplanowano na 19 września 2023. Odbędzie się w sali sesyjnej Starostwa Powiatowego (ul. Jana III Sobieskiego 9, Częstochowa). Początek o godz. 9.00.

W czasie pierwszego spotkania w Katowicach dyskutowano m.in. o tym jak realizować i rozliczyć zlecone zadanie publiczne, jak sporządzić sprawozdanie z realizacji zadania oraz o dostępności w realizacji zadań publicznych.

Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
 • Escape: zamyka galerie.
 • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
 • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
 • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
 • Escape: closes the galleries.
 • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
 • Left arrow: previous slaid.
 • Right arrow: next slaid.
 fot. mat. organizatora fot. mat. organizatora fot. mat. organizatora fot. mat. organizatora fot. mat. organizatora fot. mat. organizatora fot. mat. organizatora