Współpraca z NGO w 2024 - ruszają konsultacje społeczne

 fot. arch UMWS Radosław Kaźmierczak fot. arch UMWS Radosław Kaźmierczak
Konsultacje potrwają od 1do 15 września 2023 r.

Przedmiot konsultacji jest projekt Programu współpracy Samorządu Województwa Śląskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2024. 2.

Termin konsultacji potrwa od  1 do 15 września 2023 r. Uwagi do projektu będą przyjmowane wyłącznie na formularzu uwag:

  • w formie pisemnej – na adres Departamentu Promocji i Projektów Społecznych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego, ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice lub w Kancelarii Ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego (w godzinach pracy Urzędu),
  • za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: ngo@slaskie.pl,
  • ustnie – w Departamencie Promocji i Projektów Społecznych, ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice (w godzinach pracy Urzędu, po wcześniejszym ustaleniu terminu, pod nr tel.: 20 78 399).

Sprawozdanie z przebiegu konsultacji, po przyjęciu przez Zarząd Województwa Śląskiego, zostanie umieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej Województwa Śląskiego.

Załączniki
Projekt programu współpracy Samorządu Województwa Śląskiego z organizacjami pozarządowymi na rok 2024 - projekt [RTF 1,5MB]
Projekt programu współpracy Samorządu Województwa Śląskiego z organizacjami pozarządowymi na rok 2024 - projekt [PDF 308,8kB]
Załącznik do programu - Zasady powoływania i tryb pracy komisji konkursowych [PDF 193,8kB]
Tryb konsultacji społecznych [PDF 300,4kB]
Formularz uwag [DOCX 492,3kB]

Linki do stron zewnętrznych
Uchwała zarządu nr 1805/443/VI/2023 z dnia 2023-08-23