Rozwijaj się z FIO

 Materiał FIO Materiał FIO
Nawet 5000 zł można zdobyć na rozwój organizacji lub grupy nieformalnej w ramach konkursu małych grantów „Śląskie Lokalnie 2018-2019”

Jednym z głównych założeń FIO jest przede wszystkim zwiększenie udziału obywateli i organizacji pozarządowych w życiu publicznym. Program ma stanowić zachętę do większej aktywności czy wychodzenia z inicjatywą, a także ma za zadanie wzmocnienie potencjału drzemiącego w organizacjach pozarządowych.

W ramach FIO realizowany będzie konkurs małych grantów o nazwie „Śląskie Lokalnie 2018-2019”. Celem inicjatywy jest rozwój młodych organizacji i grup nieformalnych z regionu. W ramach konkursu odbędą się 2 nabory: w lipcu br. i w styczniu 2019 r. Organizacje mogą otrzymać od 500 do 5000 zł. Do konkursu mogą się zgłaszać organizacje pozarządowe, które zostały wpisane do KRS nie wcześniej niż 30 miesięcy od dnia złożenia wniosku, obywatelskie grupy nieformalne czy samopomocowe grupy nieformalne.

Dla zainteresowanych zaplanowano spotkania informacyjne, które odbędą się w następujących dniach:

16 lipca – Katowice, 17 lipca – Cieszyn, 18 lipca – Częstochowa, 19 lipca – Gliwice, 20 lipca – Zawiercie.

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie FIO Śląskie.