Sieć bez tajemnic

 Zdjęcie Zdjęcie

Legalna Kultura wychodzi naprzeciw walce z wykluczeniem cyfrowym wśród dorosłych mieszkańców województwa śląskiego. Program „Ja w internecie” jest szansą dla wielu

Program grantowy „Ja w internecie” został utworzony, aby zmniejszyć u dorosłych stopień wykluczenia cyfrowego i zwiększyć ich kompetencje w zakresie obsługi mediów społecznościowych oraz poruszania się w sieci. Zgłaszać mogą się organizacje pozarządowe oraz jednostki samorządu terytorialnego województwa śląskiego. Operatorem programu jest Fundacja Legalna Kultura.

Zajęcia będą prowadzone przez lokalnych instruktorów, którzy zostaną odpowiednio przygotowani do tej roli przez Fundację Legalna Kultura. W ramach programu można zdobyć wiedzę z różnych tematów np. rodzic w Internecie, kultura w sieci, mój biznes w sieci, rolnik w sieci czy działanie w sieciach społecznościowych.

Najbardziej aktywne gminy, czyli takie, które zadeklarują przeszkolenie największej liczby mieszkańców,  wezmą udział w innych projektach Fundacji, takich jak m.in. Otwarte Drzwi do Kultury, Kultura na Widoku czy Biblioteka Marzeń – czytamy razem.

Zachęcamy organizacje i jednostki samorządu terytorialnego zainteresowane wzięciem udziału, do składania zgłoszeń do programu. Szczegółowe informacje są zamieszczane na stronie projektu: http://jawinternecie.edu.pl/

Projekt ten jest finansowany w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Działanie 3.1 „Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych”.