Szkolenie dotyczące zasad prowadzenia organizacji pozarządowej

 graf. UMWS graf. UMWS
Cykl spotkań dla NGO

W czasie spotkania poruszone zostaną kwestie m.in. zgłaszania zmian w rejestrach: sądowym, ewidencji klubów sportowych oraz Centralnym Rejestrze Beneficjentów Rzeczywistych.

Szkolenie przeznaczone jest dla organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1327). Szkolenie w trybie online odbędzie się 29 września 2022 w godz. 10.00 – 13.00.

Szkolenie poprowadzi Artur Gluziński. Zapisy rozpoczynają się od 15 września 2022 r. Na adres: ngo@slaksie.pl należy wysłać imię nazwisko, nr telefonu oraz organizację, którą Państwo reprezentujecie. W dniu szkolenie otrzymają Państwo link aktywujący.

Kolejne szkolenie z tego cyklu odbędzie się 25 października 2022 r. Bliższe informacje o tematyce szkolenia zostaną przekazane w październiku.

Załączniki
plakat [PDF 4,0MB]