Zasady realizacji zadań publicznych

 graf. UMWS graf. UMWS
Darmowe szkolenie dla organizacji pozarządowych z regionu

Szkolenie odbędzie się 24 maja 2022 w godzinach 10.00 -13.00. Poprowadzi je Artur Gluziński.

Spotkanie odbędzie się w trybie hybrydowym – stacjonarnie w Sali Kolumnowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego oraz online. W spotkaniu stacjonarnym może uczestniczyć 50 osób, pozostali uczestnicy mogą wziąć udziału w szkoleniu w formule online.

Rejestracja pod adresem mailowym: ngo@slaskie.pl. W tytule maila należy podać sposób uczestnictwa „stacjonarnie: lub „online”.

Program szkolenia: „Zasady realizacji zadań publicznych”

 1. Jak realizować i rozliczyć zlecone zadanie:
  • zasady i terminy ponoszenia wydatków, przesuwania między pozycjami kosztorysu (zapisy z ogłoszenia)
  • prowadzenie dokumentacji związanej z zadaniem – księgowość, opis faktur i zasady odpowiedzialności za nieprowadzenie księgowości,
  • rozliczenie wkładu osobowego i rzeczowego,
  • rezultaty – dokumentowanie osiągnięć,
  • aneksowanie i zmiany w realizacji zadania,
  • realizacja zadania w dobie pandemii.
 2. Sprawozdanie z realizacji zadania:
  • elementy sprawozdania,
  • sprawozdanie częściowe i końcowe,
  • rozliczenie części merytorycznej i finansowej,
  • rozliczenie i dokumentowanie rezultatów.
 3. Rozliczanie zadań realizowanych w czasie pandemii COVID-19, na co pozwalają przepisy tarcz antykryzysowych.
 4. Dostępność a realizacja zadań publicznych - wymogi dla organizacji.
 5. Pomoc dla Ukrainy - przypomnienie kwestii dotyczących aspektów formalnych.
Załączniki
Plakat szkolenia [PDF 707,9kB]
Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych [PDF 290,0kB]