Kontakt

Departament Obsługi ZarząduUrząd Marszałkowski Województwa Śląskiego
ul. Ligonia 46
40-037 Katowice

tel. +48 (32) 20 78 381

ngo@slaskie.pl