Kontakt

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego
Departament Promocji i Projektów Społecznych
ul. Ligonia 46
40-037 Katowice

tel. +48 (32) 20 78 391

ngo@slaskie.pl