Wiadomości

2018-07-09 08:40

Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy

Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy samorządu województwa z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2017 r.


2018-02-12

Harmonogram konkursów

Otwarte konkursy ofert zaplanowane na 2018 r.


2018-07-12

Rozwijaj się z FIO

Nawet 5000 zł można zdobyć na rozwój organizacji lub grupy nieformalnej w ramach konkursu małych grantów „Śląskie Lokalnie 2018-2019”