Lista NGO zgłoszonych do składu Komitetu Monitorującego

 fot. pexels.com fot. pexels.com
Ogłoszenie Komisji Wyborczej w ramach procedury naboru do Komitetu Monitorującego Program Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027
Lista organizacji pozarządowych, które odpowiedziały na ogłoszenie o naborze reprezentantów NGO kandydujących do składu Komitetu Monitorującego.
Załączniki
Protokół z posiedzenia Komisji Wyborczej [PDF 233,6kB]
Uchwała nr 1/I/2023 Komisji Wyborczej [PDF 231,3kB]
Zgłoszenie: Stowarzyszenie Aktywności Obywatelskiej Bona Fides [PDF 247,9kB]
Zgłoszenie: Bytomskie Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży Niepełnosprawnej [PDF 725,1kB]
Zgłoszenie: Centrum Społecznego Rozwoju [PDF 777,0kB]
Zgłoszenie: Centrum Rozwoju Inicjatyw Społecznych CRIS [PDF 441,2kB]
Zgłoszenie: Fundacja Kuźnia Talentów [PDF 387,9kB]
Zgłoszenie: Fundacja Pomost [PDF 791,9kB]
Zgłoszenie Fundacja Rozwoju Ekonomii Społecznej [PDF 878,9kB]
Zgłoszenie: Klaster Innowacji Społecznych [PDF 285,5kB]
Zgłoszenie: Związek Stowarzyszeń Konfederacja Inicjatyw Pozarządowych Rzeczypospolitej [PDF 536,1kB]
Zgłoszenie: New Europe Foundation [PDF 430,5kB]
Zgłoszenie: Związek Stowarzyszeń Polska Zielona Sieć [PDF 399,8kB]
Zgłoszenie: Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualna Koło w Częstochowie [PDF 927,7kB]
Zgłoszenie: Regionalna Fundacja Pomocy Niewidomym [PDF 368,6kB]
Zgłoszenie: Stowarzyszenie Most [PDF 433,8kB]
Zgłoszenie: Śląska Organizacja Turystyczna [PDF 415,4kB]
Zgłoszenie: Stowarzyszenie Opieki Hospicyjnej Ziemi Częstochowskiej [PDF 713,2kB]
Zgłoszenie: Śląskie Forum Organizacji Pozarządowych „KAFOS” [PDF 736,7kB]
Zgłoszenie: Stowarzyszenie Dziennikarzy Rzeczypospolitej Polskiej [PDF 387,7kB]