Rusza rekrutacja do projektu „Mocna NGO”

 fot. www.pexel.com fot. www.pexel.com
Szkolenia z audytowania dostępności cyfrowej, architektonicznej oraz informacyjno-komunikacyjnej

Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego wspólnie z partnerem – Stowarzyszeniem Młodych Lubuszan rozpoczęła realizację współfinansowanego ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój projektu „Mocna NGO”. Jego celem jest wzmocnienie potencjału instytucjonalnego organizacji pozarządowych w zakresie audytowania dostępności w obszarze: cyfrowym, architektonicznym oraz informacyjno-komunikacyjnym.

W ramach projektu zorganizowane zostaną 16-dniowe szkolenia z trzech obszarów tematycznych (architektoniczny, cyfrowy i informacyjno-komunikacyjny). Skorzystać będzie można także z doradztwa ekspertów podczas realizacji pilotażowych audytów przeprowadzanych w organizacjach. Każdy uczestnik otrzyma certyfikat ukończenia szkolenia oraz komplet materiałów szkoleniowych.

Do udziału w projekcie zgłaszać się mogą organizacje pozarządowe działające statutowo na rzecz osób z niepełnosprawnościami z terenu całej Polski, niezależnie od wielkości organizacji, skali działania czy liczby zatrudnionych osób. Projekt skierowany jest do organizacji działających w różnych obszarach, takich jak m.in. zdrowie, transport, turystyka, edukacja, rynek pracy, sport.

Założeniem projektu jest przygotowanie kadry organizacji na dokonywanie w przyszłości audytów i certyfikacji swojej organizacji, a także certyfikacji innych podmiotów w zakresie dostępności. Uczestnikami mogą być członkowie kadry zarządzającej organizacją, pracownicy etatowi, współpracownicy oraz wolontariusze.

Szkolenie organizowane jest w formie zdalnej na platformie. Najbliższy termin szkolenia z obszaru dostępności cyfrowej to 24, 25, 26 maja 2021 w godz. 9.00-15.45 oraz 1 i 2 czerwca 2021 r. w godz. 9.00- 15.45 . Projekt realizowany jest do 31 grudnia 2022 roku.

Dokumenty rekrutacyjne należy kierować w formie skanów na adres e-mailowy: mocnango@firr.org.pl. Po akceptacji zgodności i kompletności przesłanych skanów uczestnicy będą proszeni o przesłanie kompletu oryginałów dokumentów do biura projektu pod adres:

Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego
Oddział w Warszawie
pl. Konstytucji 5/4
00-657 Warszawa

z dopiskiem „ Mocna NGO”.

Szczegółowe informacje dostępne są pod nr tel. 663 883 342. Aktualizacja harmonogramu będzie publikowana na stronie www.firr.org.pl w zakładce projekty.

Załączniki
Regulamin projektu [PDF 390,2kB]
Załącznik 1 [DOCX 820,6kB]
Załącznik 1A [DOCX 817,3kB]