Śląskie Orły Wolontariatu

Śląskie Orły Wolontariatu – Wolontariusz 2021

 graf. Małgorzata Wojtczyk / UMWS graf. Małgorzata Wojtczyk / UMWS

Celem konkursu jest uhonorowanie wolontariuszy, za ich zaangażowanie i troskę o drugiego człowieka. Nominowani do konkursu mogą być zarówno pojedynczy wolontariusze, jak i całe organizacje. Liczy się każda aktywność w dowolnym obszarze życia społecznego – ważne, żeby miała charakter wolontariatu.

„Bezinteresowna praca na rzecz drugiego człowieka jest fundamentem naszego człowieczeństwa. Ten konkurs to doskonały sposób na wyrażenie wdzięczności wszystkim wolontariuszom z województwa śląskiego, forma podziękowania, ale również motywacja do dalszej pracy na rzecz innych. Chcemy docenić ludzi, którzy bezinteresownie pomagają w różnych obszarach, niosąc nadzieję i wiarę w lepsze jutro” – podkreśla marszałek województwa śląskiego, Jakub Chełstowski.

Kandydatów mogą zgłaszać osoby fizyczne i organizacje pozarządowe związane z działalnością na rzecz wolontariatu. Jeden podmiot może wskazać po jednej kandydaturze w każdej z dwóch kategorii .

„Cieszę się, że dzięki temu wyróżnieniu będziemy mogli podziękować osobom i organizacjom zaangażowanym w pomoc innym, wskazać i promować postawy godne naśladowania. W trudnych czasach wsparcie najsłabszych jest szczególnie istotne, dlatego warto doceniać trud osób, które bezinteresownie pomagają innym” – tłumaczy Beata Białowąs, członek Zarządu Województwa Śląskiego.

Kapituła konkursu wybierze laureatów w kategoriach: wolontariat indywidualny i organizacja działająca w obszarze wolontariatu. Członkowie kapituły będą brać pod uwagę: zaangażowanie, innowacyjność, skuteczność oraz partnerstwo w podejmowanych przez wolontariuszy działaniach. Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 5 grudnia 2021 roku.

Załączniki
Regulamin Konkursu Śląskie Orły Wolontariatu 2021 [PDF 218,3kB]
Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych [PDF 198,4kB]
Zasady Pracy Kapituły Konkursu „Śląskie Orły Wolontariatu – Wolontariusz 2021” [PDF 239,5kB]

Linki do stron zewnętrznych
Uchwała zarządu nr 2446/287/VI/2021 z dnia 2021-11-10
Zgłoszenia do konkursu