Śląskie Orły Wolontariatu – Wolontariusz Roku 2023

Logo Śląskie Orły Wolontariatu
Uchwałą Nr 2029/451/VI/2023 Zarząd Województwa Śląskiego w dniu 27 września 2023 r. ogłosił Konkurs :
„Śląskie Orły Wolontariatu – Wolontariusz Roku 2023”.
Celem konkursu jest docenienie wolontariuszy i organizacji wolontariatu oraz promowanie ich pracy, ukazanie różnorodności wolontariatu i odpowiedzialności, jaka się wiąże w związku podejmowaniem pracy woluntarystycznej oraz szerzenie idei wolontariatu. Nabór kandydatów do przedmiotowego Konkursu będzie trwał do końca października 2023 roku, następnie Kapituła Konkursu wyłoni propozycje laureatów w terminie do 30 listopada 2023 r. w dwóch kategoriach: indywidualnej i dla organizacji.

Ostateczną datę składania propozycji kandydatur do Konkursu ustalono na dzień 31 października 2023 r.
Po tym terminie zgłoszenia zostaną sprawdzone pod względem formalnym, a następnie przedstawione Kapitule Konkursu, a następnie Zarządowi Województwa Śląskiego.
Na dzień 5 grudnia 2023 r. planuje się organizację uroczystej Gali, podczas której Laureatom wręczone zostaną dyplomy i statuetki.

Szczegółowe informacje dotyczące możliwości zgłaszania organizacji i kandydatów w kategorii indywidualnej zawarte są w Regulaminie, który jest załącznikiem do niniejszego ogłoszenia. Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w Konkursie jako szczególny rodzaj uhonorowania wolontariuszy i organizacji III sektora.
Załączniki
Regulamin Konkursu Śląskie Orły Wolontariatu 2023 [PDF 256,4kB]
Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych [PDF 246,0kB]
Zasady Pracy Kapituły Konkursu „Śląskie Orły Wolontariatu – Wolontariusz 2023 [PDF 260,3kB]

Linki do stron zewnętrznych
Zgłoszenia do konkursu
Uchwała zarządu nr 2029/451/VI/2023 z dnia 2023-09-27