Uchwała komisji odwoławczej

 fot. Andres Ayrton / pexels.com fot. Andres Ayrton / pexels.com
Do Komisji Odwoławczej wpłynęło jedno odwołanie - zostało rozpatrzyone negatywnie

Komisja Odwoławcza rozpatrzyła odwołanie dotyczące wyniku wyborów do Komitetu Monitorującego Program Polityki Spójności na lata 2021-2027 – Program Regionalny: Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027.

Do Komisji Odwoławczej wpłynęło jedno odwołanie w terminie przewidzianym na ich składanie. Było to odwołanie złożone przez Stowarzyszenie Kampania Przeciw Homofobii. Komisja Odwoławcza rozpatrzyła negatywnie odwołanie. Uzasadnienie zostało przekazane organizacji, która złożyła odwołanie.

Załączniki
Uchwała nr 8 [PDF 247,2kB]