Wiadomości
1% podatku - 8,5 mln więcej od podatników z województwa śląskiego

60,5 mln zł - o przekazanie tylu pieniędzy na rzecz organizacji pożytku publicznego, jak wynika ze wstępnych danych Izby Skarbowej w Katowicach, wnioskowali podatnicy województwa śląskiego w swoich zeznaniach podatkowych (PIT-28, PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38, PIT-39) za 2011 rok. Kwota ta jest o ponad 8 mln wyższa niż w roku ubiegłym.