Wiadomości


Szkolenie w Poznaniu

„Program wsparcia na tworzenie lokali komunalnych, socjalnych, mieszkań chronionych, noclegowni i domów dla bezdomnych - rządowe źródło finansowania"

Oferty wizyt studyjnych

Wizyty studyjne dla pracowników i wolontariuszy instytucji pomocy i integracji społecznej województwa śląskiego w ramach projektu systemowego: „Kształcenie i doradztwo dla kadr pomocy i integracji społecznej województwa śląskiego"
Program na rzecz wsparcia osób z niepełnosprawnością

W związku z zainicjowaniem przez Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego procedury programowania założeń dla planowanego w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego wsparcia w perspektywie 2014-2020, powstała idea wypracowania Programu na rzecz wsparcia osób z niepełnosprawnością.