Wiadomości
Aktywizacja zawodowa Romów

Związek Romów Polskich realizuje od 1 czerwca br. projekt w ramach PO KL Priorytet I, Poddziałanie 1.3.1 "Projekty na rzecz społeczności romskiej" dotyczący nabycia oraz wzrostu doświadczenia zawodowego i kwalifikacji bezrobotnych Romów wyłączonych z rynku pracy.


Promocja Języka Polskiego - program dotacyjny

Rusza program „Promocja języka polskiego", realizowany przez Narodowe Centrum Kultury w ramach kampanii społeczno-edukacyjnej „Ojczysty - dodaj do ulubionych". Jego celem jest kształtowanie twórczych, odpowiedzialnych i świadomych postaw wobec języka oraz budowanie kompetencji językowych poprzez popularyzację wiedzy o języku polskim oraz doskonalenie sprawności w posługiwaniu się polszczyzną.