Wiadomości


Nagroda Ostoi Pokoju

W tym roku po raz pierwszy zostanie wręczona nagroda imienia Matki Ewy. Nagroda została ustanowiona wspólnie przez Gminę Bytom, samorządy województw: śląskiego, opolskiego i dolnośląskiego oraz Diecezję Katowicką Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP.

Programy pomocowe PARP

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości realizuje szereg programów pomocowych, w tym także udziela dotacji przeznaczonych zarówno na inicjatywy wspierające rozwój małej i średniej przedsiębiorczości, jak i bezpośrednio dla przedsiębiorców.