Za nami trzecie z cyklu szkoleń

 fot. UMWS fot. UMWS

W Sali Sesyjnej Starostwa Powiatowego w Częstochowie odbyło się kolejne spotkanie z cyklu szkoleń dla przedstawicieli organizacji pozarządowych. Jego temat to: „Dotacje – dostępne źródła, sposoby aplikacji i rozliczania. Dotacje - stwórz własny projekt”.

To już trzecie z cyklu szkoleń dla organizacji pozarządowych. Wcześniejsze spotkania odbyły się w Bielsku i Katowicach. Gości przywitał Grzegorz Boski - członek Zarządu Województwa Śląskiego oraz Starosta Powiatu Częstochowskiego Krzysztof Smela.

Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
 • Escape: zamyka galerie.
 • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
 • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
 • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
 • Escape: closes the galleries.
 • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
 • Left arrow: previous slaid.
 • Right arrow: next slaid.
 fot. UMWS fot. UMWS fot. UMWS fot. UMWS fot. UMWS fot. UMWS