"Akademia streetworkingu"

Wspólny projekt szkoleniowy Towarzystwa Pomocy im. Św. Brata Alberta i Pomorskiego Forum na rzecz Wychodzenia z Bezdomności

Program składa się z cyklu szkoleń w zakresie stosowania w pracy metody streetworkingu. Przeznaczony jest dla kluczowych pracowników instytucji pomocy i integracji społecznej oraz pracowników organizacji pozarządowych.

SZKOLENIE JEST BEZPŁATNE

Głównym celem szkolenia jest podniesienie kompetencji i wiedzy pracowników socjalnych - pomocy społecznej - zdobycie przez nich umiejętności w zakresie stosowania w pracy metody streetworkingu.

Streetworking jest formą pracy socjalnej, która powinna być prowadzona przez odpowiednio przygotowanych i przeszkolonych pracowników. Stanowi pierwszy element kompleksowego systemu pomocy osobom bezdomnym i daje największe szanse na integrację społeczną i zawodową. Wykorzystanie przez kluczowych pracowników instytucji pomocy integracji społecznej tej metody w pracy z bezdomnymi pozwoli na zwiększenie działań pomocowych dzięki dotarciu do osób wcześniej nie objętych wsparciem pozostających w bezdomności ulicznej.

Termin szkolenia w Łodzi : 8-9.01.2019 i 29-30.10.2019
Miejsce szkolenia: Hotel Boss ul. Tatrzańska 11, 93-115 Łódź

Załączniki
Szczegóły szkolenia [PDF 246,1kB]